Menu

København Portal

Din lokale indgang til nettet

Københavns Stadsarkiv
Københavns Rådhus 1599 København V
www.kbharkiv.dk

Links

København før og nu fotos
www.maptime.io/copenhagen
Maptime på twitter
www.twitter.com/MaptimeCPH/
Om Maptime
www.microformats.dk ...

Bydels historie

Bydele og byplanlægning 
Den nuværende bydelsinddeling  - med 10 bydele - blev indført i 2007.
www.kk.dk/artikel/bydele

Før 2007 var der 15 bydele 
1. Indre By 
2. Christianshavn 
3. Indre Østerbro 
4. Ydre Østerbro 
5. Indre Nørrebro 
6. Ydre Nørrebro 
7. Vesterbro 
8. Kongens Enghave 
9. Valby 
10. Vanløse 
11. Brønshøj-Husum 
12. Bispebjerg 
13. Sundbyøster 
14. Sundbyvester 
15. Vestamager

Kbh og DK historie

København og Danmarks historie 
www.danmarkshistorien.dk ... 

KBHs historie

Digitale matrikelkort i Stadsarkivet
www.kbharkiv.dk ...

Ejendomsoplysninger i Stadsarkivets wiki
www.kbharkiv.dk/wiki ...

Københavnerkort på Historisk Atlas
www.kbharkiv.dk/nyheder ...

København - før og nu billeder
www.kbharkiv.dk/udforsk ...

Meningsmålinger

Gallup-meningsmålinger, 1946-1969
www.danmarkshistorien.dk ... 

Politi historie

Sikkerhedspolitiets historie 1800-1848
Studier i den sene enevældessikkerhedspoliti
Karl Peder Pedersen. Syddansk Universitetsforlag 2014
Historien om opbygningen af det første danske sikkerhedspoliti.
Da Danmark i 1807 var blevet permanent krigsførende imod England, begyndte politiske politiopgaver at tage til.
Med politireformerne 1815-17 foldedes dette ud i fuldt omfang, især med oprettelsen af 6 politidistrikter.
www.academia.edu ... 

Københavns Politis historie 1241-2000
Ordet Politi nævnes for første gang i Chr. d. 3.s reces i 1558, den såkaldte Koldingreces,
hvor det hedder i artikel 56:”Och skulle borgmestere och raadmænd udi hver kiøbstad vere
forpligtet at holle god skik och politie”
www.politi.dk ... .pdf

Historiske Dage

Historiske Dage
Historiske Dage er farver, dufte, lyde, bevægelser, kloge ord og stærke sager for øjne, ører, næse, mund og krop.
Vi har hele historien under samme tag: Vi samler museer, arkiver, foreninger, forlag og medier.
www.historiskedage.dk

Historienyt DK

Anton Melbye, Københavns red 1859-1860